CENTRAL HOME
Is er iets dat ik moet weten? Wellicht, maar in elk geval om zelf over na te denken. Kijk:

Zeitgeist (2007) – over Christendom, 11-09-2001 en de (vermeende) schaduwwereldregering 2h02min

Zeitgeist Addendum (2008) – de financiele crisis van 2008 en onderliggende oorzaken. Ook alternatieve, duurzame energie 2h03min
klassieker
Money Masters (1995!) – "Oer"documentaire over het Amerikaanse bancaire systeem. 3h36min

New American Century (2009) – Zeer interessante benadering van de (neo-con) 'processen' tot nt vr 9/11. 1h34min

Kymatica (2009) – Bewustwordingsdoc in de traditie van de beide Zeitgeists n Earthlings. 1h24min

Earthlings (2005) – over menselijk gedrag naar dieren 1u36min

Billion Dollar Secret (2000) – Waar gaat het 'black budget' van jaarlijks 30 miljard USD in? 1u30min

Story of Stuff (2007) – een verfrissende kijk op westers materialisme 21min

Bij Zeitgeist 2007 & Earthlings: ouderlijk toezicht geadviseerd
Is there something I should know? Maybe, but at least to think (yourself) about. Watch:

Zeitgeist (2007) – about: Christianity, 9/11 and the alleged world government 2h02min

Zeitgeist Addendum (2008) – the under laying causes of the worldwide financial crisis. Also about sustainable energy 2h03min
classic
Money Masters (1995!) – Mother of documentaries about the American financial system. 3h36min
The New American Century (2009) – Highly interesting approach of neo-con processes up to 9/11. 1h34min

Kymatica (2009) – Awareness shockdoc in the tradition of both Zeitgeists and Earthlings. 1h24min

Earthlings (2005) – human behaviour towards animals 1h36min


Billion Dollar Secret (2000) – To what is the annual 'black buget' of 30 billion dollar spend? 1h30min

Story of Stuff (2007) – a refreshing view upon the western way of consumerism 21min

For Zeitgeist 2007 & Earthlings: parental guidance advised.